Cyklus právnických profesí: KOMORA DAŇOVÝCH PORADCŮ

CYKLUS SETKÁNÍ SE ZÁSTUPCI PRÁVNICKÝCH PROFESÍ

Povinná registrace na losenicky@vsehrd.cz!

Spolek českých právníků VŠEHRD pro vás i tento akademický rok pořádá cyklus setkání se zástupci právnických profesí.

Prezident Komory daňových poradců ČR – Ing. Martin Tuček
Tajemník Komory daňových poradců ČR – Ing. Radek Neužil, LL.M.

Úvodní část workshopu se zaměří na informace o profesi daňového poradce. V čem je daňové poradenství jedinečné, jak se profese profiluje v České republice a v zahraničí. Dále se účastníci dozví více o kvalifikační zkoušce, která je základním předpokladem pro získání kvalifikace a členství v komoře, tak postavení daňového poradce, výkonu daňového poradenství a profesních standardů, na kterých je profese založena.

Budeme se těšit na Vaši účast! 🙂

MÍSTNOST BUDE UPŘESNĚNA