Konference „Morální limity trhů“

Kdy:
27.11.2013 @ 9.00 – 14.00
2013-11-27T09:00:00+00:00
2013-11-27T14:00:00+00:00
Kde:
PF UK, místnost č. 412
KATEDRA NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
 
si Vás dovoluje pozvat na svůj podzimní vědecký seminář
 
 
„Morální limity trhů“
 
který se uskuteční ve středu 27.11.2013 od 11:00 hod.
v místnosti č. 412 (4. patro) na Právnické fakultě UK v Praze
nám. Curieových 7, Praha 1
 
 
 
Program  semináře:
 
Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.
Tržní ekonomika nebo tržní společnost?
Doc. PhDr. JUDr. Ilona Bažantová, CSc.
Morálka a ekonomie
Ing. Jan Pokorný
K některým morálním limitům trhu
PhDr. Mgr. Pavel Seknička, Ph.D.
Společenská odpovědnost firem
Mgr. Ing. Aleš Borkovec
Negativní externality versus smluvní volnost
JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.
Jaká je cena spravedlnosti?
 
JUDr. Ing. Lenka Jurošková, Ph.D.
Vybrané otázky aplikování tržních a morálních principů ve zdravotnictví
Diskuse
shrnutí  a  oficiální  zakončení
___________________________________________________________________________
 
Seminář se koná v rámci vědeckého programu PRVOUK 4

Napsat komentář