Seminář z práva nemovitostí – předkupní právo spoluvlastníků

Ve čtvrtek 7. 11. jsme pořádali Seminář z práva nemovitostí, tentokrát s podtitulem zákonné předkupní právo podílových spoluvlastníků. Mgr. Vladimír Syruček účasníky seznámil s úpravou jak starého, tak nového občanského zákoníku, jaké jsou důsledky, když katastru nepředložíte kupní smlouvu v celém znění, co se stane, kdy se pokusíte předkupníka obejít či jak se v takovém případě může on bránit.

Děkujeme všem zůčastněným za podnětné dotazy a s potěšením Vás zveme na další seminář konající se ve čvrtek 21. 11. v místnosti č. 213 na téma sporů o hranice pozemků a výměru. Událost na FB dostupná zde.