Audioskripta

Audioskripta je projekt plánovaný ve spolupráci s Českou národní agenturou pro podporu nevidomých studentů práva, právníků a široké veřejnosti se zájmem o právní obor. Cílem projektu je vytvoření zvukové verze právnických skript i dalších souvisejících textů Zvuková podoba textů se posléze stane součástí specializovaných i veřejných knihoven v ČR.

Poslání

Posláním projektu Audioskripta je podpora zrakově hendikepovaných občanů v přístupu k odborné literatuře formou převádění psaných textů do mluvené podoby. Součástí této činnosti je podněcování mladých lidí k sociální zodpovědnosti vůči znevýhodněným skupinám a k euroobčanství.

Současný stav 

Nyní máme k dispozici několik nahrávek právní literatury, které vyžadují korekturu a převod do konečné formy. To je také naším prvořadým cílem, abychom mohli nahrávky začít co nejdříve distribuovat.

Právní forma

Veškeré nahrávky budou poskytovány knihovnám ve smyslu ustanovení § 38 odst. 1 písm. b) zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, tedy výhradně pro potřeby zrakově postižených a nikoliv za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu.

Napsat komentář