Projekt První Právní Pomoc

Juristi znovuotevírají projekt První Právní Pomoci. Navazují tak na jeho dřívější podobu na serveru www.poradnaprava.cz i na elektronickou právní poradnu provozovanou od září 2012.

Studenti právnické fakulty v rámci tohoto projektu odpovídají na právní dotazy osob, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci a nemohou z toho důvodu využít komerčních služeb advokáta.

Smyslem poskytování právních rad v tomto projektu je poskytnutí základních informací a orientace v daném problému tazatelům, kteří jsou odpovědí nasměrováni na vhodný postup v dané věci. Poskytnutí základních informací v mnoha případech přináší skutečnou První Právní Pomoc, díky které se tazatel může rozhodnout jak a zda vůbec se svého nároku domáhat či jak se bránit protiprávnímu jednání.

Pro studenty právnické fakulty je zapojení v tomto projektu důležitým přínosem a získáním praktických zkušeností. Podobné formy klinického vzdělávání přispívají ke zvýšení kvalit studentů a jejich lepšímu uplatnění na trhu práce.

Bližší informace o projektu zde.

Napsat komentář