Odkazy

Znění právních předpisů:

Vyhledávání v předpisech ze Sbírky zákonů
– Úplná znění právních předpisů na Portálu veřejné správy

Stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv
– stejnopisy předpisů publikovaných od 4. 5. 1945 ve Sbírce zákonů a v součastnosti i ve Sbírce mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh nového občanského zákoníku
– webové stránky Ministerstva spravedlnosti věnované návrhu nového občanského zákoníku


Vyhledávání judikatury:

Ústavního soudu ČR

Nejvyššího správního soudu

Nejvyššího soudu

Vrchních a Krajských soudů


Katastr nemovitostí:

Nahlížení do katastru nemovitostí
– volně přístupná aplikace umožňující zobrazení určitých údajů týkajících se vlastnictví parcel, staveb a jednotek

Dálkový přístup do katastru nemovitostí
– placená služba, která umožňuje registrovaným uživatelům on-line přístup k údajům katastru nemovitostí


Rejstříky:

Obchodní rejstřík ČR

Živnostenský rejstřík ČR

Insolvenční rejstřík