Moot Court Competition v dědickém právu

 Zveme Vás k účasti v soutěži Moot Court Competiton v dědickém právu. Přijďte si vyzkoušet civilní spor na vlastní kůži. Předmětem soutěže je správné posouzení hmotněprávního nároku z oblasti dědického práva a jeho řádné procesní uplatnění. Jednání povede soudce JUDr. Kareta z Vrchního soudu v Praze.

 

Přijďte se podívat na finálová jednání 7.12.2012 od 12:00 a od 13:30 v místnosti č. 414 v budově PF UK !

Přihlašování probíhalo od 15.11. do 26.11.2012 na www.mootcourt.cz, kde se můžete dočíst i další informace.

Vítězové obdrží ceny věnované Nakladatelstvím Linde Praha a Vydavatelstvím a nakladatelstvím Aleše Čeňka.

S dotazy o soutěži se můžete na nás obracet na e-mail mcc@juristi.cz.

Napsat komentář