Moot Court Competition v trestním právu

Juristi Vám v tomto semestru nabízejí opět oblíbený Moot Courtový obor trestního práva. Letos s tématem „ohrožení pod vlivem návykové látky“.

Jako soutěžící obdržíte reálný vyšetřovací spis a budete se moci setkat s fiktivními obviněnými, poškozenými, svědky a soudními znalci. Úkolem jedné skupiny bude na základě vyšetřovacího spisu v roli státního státních zástupců vypracovat obžalobu a úkolem druhé skupiny k takovéto obžalobě vypracovat vyjádření. Poté se zástupci obou skupin individuálně střetnou u hlavního líčení. V soutěži budou proti sobě vystupovat vždy jednotliví soutěžící nebo dvoučlenné týmy, proti nimž bude stát stejně početný soupeř, s ostatními týmy a jednotlivci byť z jedné skupiny procesní strany, nebudou spolupracovat.

Přihlašování již bylo ukončeno. Přijďte podpořit své kolegy ve čtyřech hlavní líčeních, které jsou nařízena 24.04. od 9.00 a každou následující hodinu.

Partner soutěže
Moot Court Competition v trestním právu věcnými cenami pro výherce jako partner podporuje nakladatelství Wolters Kluwer.

 

WK

 

 

Pravidla Moot Court Competition 2014 v trestním právu

FB event

plakátMCC

O Moot Court Competition

Moot Court Competition – soutěž v simulovaném soudní řízení je projekt realizovaný Právnickým akademickým spolkem Juristi od roku 2008. Naším záměrem je v souladu s účelem našeho spolku vymezeným ve stanovách, doplnit převážně teoretickou povahu studia práva formou klinického vzdělávání, tedy přímou konfrontací studentů s právní praxí pomocí simulovaného soudního řízení.

Napsat komentář