Diskuzní seminář: Praktické dopady novely občanského soudního řádu a exekučního řádu

Juristi Vás zvou na další z řady diskuzních seminářů týkajících se aktuálních problémů v oblasti civilního procesního práva. Tentokrát se diskuze bude věnovat aktuální novele občanského soudního a exekučního řádu, která byla přijata Parlamentem ČR jako sněmovní tisk č. 537/5.

Naše pozvání na diskuzi přijali JUDr. Vladimír PLÁŠIL, člen prezidia Exekutorské komory, Exekutorský úřad Praha 7 a JUDr. Tomáš POHL, odborný asistent Katedry občanského práva, PF UK, kteří přednesou úvodní vstupy, po kterých bude diskuze následovat.

Seminář proběhne 8.11.2012 od 12:00 na Právnické fakultě UK v místnosti č. 38.

Sněmovní tisk ke stažení.

Událost na Facebooku.

Napsat komentář