Notice: Volaná metoda konstruktoru třídy pro WP_Widget v cleanretina_custom_tag_widget je zastaralá od verze 4.3.0! Místo toho použijte
__construct()
. in /home/html/juristihosting.savana-hosting.cz/public_html/juristi.cz/wp-includes/functions.php on line 3959

Notice: Volaná metoda konstruktoru třídy pro WP_Widget v cleanretina_Widget_Adsense_Ad je zastaralá od verze 4.3.0! Místo toho použijte
__construct()
. in /home/html/juristihosting.savana-hosting.cz/public_html/juristi.cz/wp-includes/functions.php on line 3959

Notice: Volaná metoda konstruktoru třídy pro WP_Widget v cleanretina_Widget_ad_block je zastaralá od verze 4.3.0! Místo toho použijte
__construct()
. in /home/html/juristihosting.savana-hosting.cz/public_html/juristi.cz/wp-includes/functions.php on line 3959
Zápis předmětů - Právnický akademický spolek JuristiZápis předmětů - Právnický akademický spolek Juristi

Zápis předmětů

Vážené studentky a vážení studenti,

v návaznosti na informaci proděkana pro magisterský studijní program doc. Berana, bych Vás rád informoval o konkrétním harmonogramu zápisu předmětů do rozvrhu pro zimní semestr ak. roku 2015/2016, který začne v pátek 2. října v 10:00. Ještě před tímto datem máte možnost si otestovat zápis na testovacím prostředí https://is.cuni.cz/teststud/index.php v termínu 29. září. Přihlašovací údaje jsou stejné jako do SIS. Případné problémy se zápisem zasílejte na adresu webmaster @ prf.cuni.cz. Upozorňuji, že data v testovacím prostředí jsou převzata ze SIS ze dne 22. září. Pokud tedy vyplníte např. studentskou anketu nebo budete zapsáni do nového akademického roku po tomto datu, tak se tato změna již nepromítne v testovacím prostředí. Harmonogram zápis je pro oba termíny jednotný.

Stejně jako v minulém semestru zápis proběhne ve dvou fázích:

1. od 10:00 si budete moci zapisovat povinné předměty a jazykové povinně volitelné předměty;

2. ve druhé fázi zápisu od 11:00 předměty ze skupiny obecných povinně volitelných předmětů a volitelné předměty.

Ad 1) Zápis povinných předmětů a jazykových PVP

Zápis dle doporučeného studijního plánu:

zápis povinných předmětů doporučených pro 1. ročník od 10:00
zápis povinných předmětů doporučených pro 2. ročník od 10:10
zápis povinných předmětů doporučených pro 3. ročník od 10:20
zápis povinných předmětů doporučených pro 4. ročník od 10:30
zápis povinných předmětů doporučených pro 5. ročník od 10:40
zápis předmětů ze skupiny jazykových PVP a PVP diplomových seminářů… od 10:50

Ad 2) Zápis obecných PVP a VP pro studenty PF UK

1. První vlna zápisu – lze zapsat nejvýše 2 předměty ze skupiny obecných PVP nebo VP
(v této vlně si lze též ještě zapsat volitelný předmět Cizí jazyk pro právníky III, který se však do limitu 2 předmětů nezapočítává)

Pracoviště Zápis od
Katedra jazyků 11:00
Katedra právních dějin 11:00
Katedra teorie práva a právních učení 11:00
Katedra tělesné výchovy 11:05
Katedra ústavního práva 11:05
Katedra národního hospodářství 11:05
Katedra politologie a sociologie 11:05
Katedra mezinárodního práva 11:10
Katedra občanského práva 11:10
Katedra obchodního práva 11:15
Katedra evropského práva 11:15
Katedra pracovního práva
a práva sociálního zabezpečení 11:15
Katedra trestního práva 11:20
Katedra práva životního prostředí 11:20
Katedra správního práva a správní vědy 11:25
Katedra finančního práva a finanční vědy 11:25
Ostatní pracoviště s výukou (centra, ústavy) 11:25

2. Druhá vlna zápisu – lze zapsat nejvýše 4 předměty 11:30
ze skupiny obecných PVP nebo VP (rozdělení zápisu po katedrách již není aplikováno)

3. Třetí vlna zápisu – bez omezení 11:40

Dne 9. 10. 2015 od 10:00 bude uvolněn zápis nového volitelného předmětu Zájmová tělesná výchova I. Zápisem tohoto předmětu můžete využít volné kapacity kurzů nabízených katedrou tělesné výchovy a to nad rámec 8 kreditů. Kredity získané za tento kurz se Vám budou započítávat do kontroly studia.

Cílem zápisu ve vlnách je umožnit všem studentům, aby uplatnili svoje preference a v podstatně menším časovém stresu si v první vlně zapsali ty předměty, o které nejvíce stojí, přičemž je pravděpodobné, že vzhledem k limitu 2 předmětů pro každého, by mělo zbýt místo pro většinu zájemců o preferovaný předmět.

V další vlně si pak lze již zapsat dohromady celkem 4 předměty, kdy ještě stále můžete své preference více uplatnit, vzhledem k limitu předmětů pro všechny; v poslední vlně si pak můžete zapisovat předměty bez omezení. Cílem vln je tak umožnit všem, uplatnit co nejvíce vlastní preference a umožnit tak zápis požadovaných předmětů nejenom těm, kteří jsou hbitější a rychlejší při práci s Informačním systémem.

Velice doporučuji a to především studentům prvého ročníku, aby využili možnost testovacího zápisu a nastudovali si návody a doporučení, která naleznete na následujícím odkazu http://www.prf.cuni.cz/zapis-predmetu-s-rozvrhem-1404046661.html.

Přeji Vám všem úspěšný zápis

Ing. Stanislav Potěšil
vedoucí pracoviště počítačové techniky