Workshop „Ústavní transformace v Evropě v podmínkách post-suverenity: Demokratická teorie soudní interpretace“

Kdy:
15.12.2017 @ 9.00 – 11.00
2017-12-15T09:00:00+01:00
2017-12-15T11:00:00+01:00
Kde:
místnost č. 214
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1-Staré Město
Česko
Workshop projektu PRIMUS/HUM/20
 Ústavní transformace v Evropě v podmínkách post-suverenity:
Demokratická teorie soudní interpretace
pátek 15. prosince 2017, 9.00-11.00
Právnická fakulta Univerzity Karlovy, nám. Curieových 7, Praha 1, místnost č. 214
Cíl workshopu
Účelem workshopu je prezentace metody a výsledků probíhajícího výzkumu řešitelů výše uvedeného projektu PRIMUS, diskuse o nich a získání připomínek a podnětů k další práci.
První prezentace se bude zabývat soudcovskými ideologiemi aplikace práva v kontextu teorií soudcovského rozhodování. Zaměří se na pojem ideologie aplikace práva a na vliv sebepojetí soudce a jeho pohledu na hierarchii právních hodnot na jeho činnost.
Druhá prezentace se v podmínkách ČR zaměří na specifickou formu interakce ústavního soudu a zákonodárce: Vyjadřuje se Ústavní soud v odůvodnění nálezů, kterými ruší zákony, k tomu, jak by měla vypadat ústavně konformní úprava dané problematiky? Pokud ano, lze vysledovat nějaké typické vzorce/případy takových pasáží odůvodnění? Do jaké míry jsou takové zohledňovány zákonodárcem reagujícím na nález Ústavního soudu?
Na workshop není třeba se registrovat.
Program
9:00
Zahájení workshopu, úvodní slovo
Tomáš Dumbrovský, hlavní řešitel projektu
9:10
Moderátor: Marek Antoš
Kristina Blažková: Vliv soudcovské ideologie aplikace práva na konstitucionalizaci evropského právního řádu
Diskusant: Jan Kysela, Právnická fakulta Univerzity Karlovy
Diskuse
10:00
Moderátor: Tomáš Dumbrovský
Jan Grinc, Kristina Blažková: Ústavní soud jako pozitivní zákonodárce a jeho interakce s mocí zákonodárnou (rámec a metoda výzkumu)
Diskusant: Robert Zbíral, Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Diskuse
11:00
Ukončení workshopu
Kontakt

 

Jan Grinc, Katedra ústavního práva, grinc @ prf.cuni.cz