Who needs whom? Relations between the EU and Turkey in times of the refugee crisis

Přijměte pozvání na přednášku Assist. Prof. Dr. disc. pol. Dr. jur. Arndt Künnecke, odborníka na problematiku migrace, který uvede téma uprchlické krize z pohledu Turecka. Ve své přednášce se bude věnovat především uprchlické politice a jejím dopadům na současnou migrační vlnu do Evropy. Současně shrne a vysvětlí práva, která požívají uprchlíci v Turecku. Dále se bude věnovat i cílům Turecka, které sleduje svou současnou uprchlickou politikou.

Assist. Prof. Dr. disc. pol. Dr. jur. Arndt Künnecke vystudoval právo, politologii a historii na Georg-August-Universität Göttingen a v současné době působí jako vyučující na MEF Üniversitesi Istanbul.

Přednáška proběhne v anglickém jazyce. Přednášku pořádá Prager Deutscher Klub ve spolupráci s ELSA Praha.