Simulovaná mediace

Spolek českých právníků Všehrd ve spolupráci se svým generálním partnerem Kinstellar, s.r.o., advokátní kancelář a Studentská mediace Praha Vás zve na Simulovanou mediaci.

Do soutěže se mohou přihlásit studenti kterékoliv právnické fakulty na území České republiky v magisterském studiu, a to přihláškou zaslanou nejpozději 15. 4. 2018 na email: jezkova@vsehrd.cz, v níž uvedou jména účastníků, ročník, fakultu a kontaktní údaje.

Hodnocení jednotlivých podání a projevu v závěrečném ústním kole v soudní síni v budově PF UK bude zajištěno odbornou porotou. Do 20. 4. 2018 bude probíhat předkolo jehož obsahem bude vyřešení krátkého mediačního úkolu. Následně se postupující soutěžící utkají v ústním kole 27. 4. 2018 na PF UK před odbornou porotou.

Ti nejlepší obdrží hodnotné ceny od Kinstellar, s.r.o., advokátní kancelář a poukazy na právnickou literaturu od partnera spolku Wolters Kluwer ČR, a.s..