Přednáška „Lze zvolit cizí právo bez existence cizího prvku?“

Kdy:
22.2.2018 @ 17.30 – 19.00
2018-02-22T17:30:00+01:00
2018-02-22T19:00:00+01:00
Kde:
místnost č. 401
Právnická fakulta UK
nám. Curieových 901/7, Staré Město, 110 00 Praha-Praha 1
Česko
V rámci pravidelných přednášek Centra právní komparatistiky
Vás srdečně zveme na přednášku)
Lze zvolit cizí právo bez existence cizího prvku?
Přednášející:
prof. Luboš Tichý
Datum a místo konání:
22. 2. 2018, PF UK, místnost č. 401 od 17.30 h
Předpokládané ukončení v 19.00 h.
Anotace přednášky

 

Provokující nadpis je skutečným označením tématu přednášky, která se pokusí zpochybnit jako paradigma zastávanou tezi, že zvolit cizí právní řád lze jen na základě skutkového stavu (právního vztahu) s tzv. cizím či mezinárodním prvkem. O tom, že tato doktrína neplatí v plném rozsahu, svědčí i dlouhá léta existující pozitivní evropská úprava, týkající se kolizněprávní úpravy závazků
ze smlouvy. Protože autonomie vůle mající základ v základním lidském právu na svobodu projevu a právu na vlastnictví je silnější než maximy, na nichž je postaveno kolizní právo, lze dovodit, že nic nebrání tomu, aby ve smluvních vztazích, kde je připuštěna alespoň omezená autonomie vůle, bylo možné zvolit cizí právní úpravu i na tuzemský právní vztah. Jiná věc je, do jaké míry se takto zvolené právo uplatní. V hmotněprávní rovině představují meze autonomie vůle tradiční klasické nástroje sloužící k ochraně slabší strany a jiným principům.