Moot court z trestního práva

Deadline na zaslání závěrečné reči obhájce do 10. 4. 2018 na mootcourt@vsehrd.cz.