MCC z Obchodního práva

Spolek českých právníků Všehrd ve spolupráci s Katedrou obchodního práva PF UK vyhlašuje Moot court z obchodního práva.
Partnerem je advokátní kancelář Kinstellar.
Přihlašujte se na mootcourt@vsehrd.cz do 15. 4. 2015.
Počet členů v týmu max. 2.

Ceny:
1. místo: 4 000 Kč + věcné ceny
2. místo: 2 000 Kč + věcné ceny
+ ceny a mnoho překvapení pro každého účastníka 😉

Časový harmonogram

Uzávěrka přihlášek: 15. 4. 2015
Deadline odeslání písemných podání: 30. 4. 2015

Výsledky písemných podání a vyhlášení ústních kol: počátek května (bude specifikováno)
Ústní kola: konec května (bude specifikováno)

Znění případu naleznete na http://vsehrd.cz/cs/aktuality/moot-court-obchodni-pravo–251