Doc. Havel: Corporate Governance v ZOK

Vážení přátelé,
rádi bychom Vás pozvali na přednášku s autorem zákona o obchodních korporacích, doc. JUDr. Bohumilem Havlem, Ph.D.
Tématem budou inspirační zdroje nového pojetí Corporate Governance, jak je upraveno v zákonu o obchodních korporacích. Zaměříme se na pojetí CG v angloamerickém právu a jeho instituty jako duty of loyalty, duty of care, business judgement rule či wrongful trading, které nový základní předpis korporačního práva zavádí a ve srovnání se současnou úpravou v obchodním zákoníku na ně klade mnohem větší důraz.
Budeme se těšit na Vaši hojnou účast!
CLS

Napsat komentář