Přednášky a diskuse

Jednou ze stěžejních činností Právnického akademického spolku Juristi je pořádání přednášek, besed, konferencí a diskuzních seminářů s právní i neprávní tématikou.

Z minulých akcí:

Beseda na téma ,,energetika“ s Václavem Bartuškou

Přednáška prof. Vladimíra Franze

Proměny demokracie s Mgr. Jiřím Dienstbierem

Diskuzní seminář: Praktické dopady novely občanského soudního řádu a exekučního řádu

Diskuzní seminář: Exekuxe a výkony rozhodnutí v rozhodovací činnosti prvoinstančního soudu

Ústavnost povinného očkování nezletilých

Napsat komentář